Mariakören är för många intimt förknippad med den vackra domkyrkan i stifts- och residensstaden Västerås. Domkyrkan är Mariakörens naturliga hemvist och kören är där ett traditionsenligt inslag vid högmässor och kyrkliga högtider, såsom juldagens vesper. Kören grundades 1957 av Bror Samuelson och leddes av honom fram till 1991. Agneta Sköld efterträdde Bror och ledde Mariakören fram till sin pensionering år 2014. Under 2014 leddes Mariakören av Martin Arpåker som därefter efterträddes av Agneta Sköld. Sedan hösten 2016 är Joakim Olsson Kruse körens dirigent.

Från att ha varit en ren ungdomskör har den med åren blivit mer blandad i åldrarna. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik som nyskriven. Kören har framgångsrikt deltagit i många körtävlingar och festivaler runt om i världen.